database
Your ID is sxVIF4mJbDrM6KM1Klno. Please bookmark or save this for future reference.
PRODUKTREGISTRERING
Your ID is sxVIF4mJbDrM6KM1Klno. Please bookmark or save this for future reference.


database
Tack för att du har valt en alkomätare från ScanShop!

Varför ska jag registrera min alkomätare?

Om du registrerar din alkomätare får du besked om nästa kalibrering, tips och tricks för att använda din nya alkomätare. Även om du inte fyller i och skickar in detta formulär så behåller du alla dina rättigheter enligt den begränsade garanti som medföljer din alkomätare vid köpet.

Enkel och snabb registrering.

Hur registrera dig:

Leta reda på serienumret på din enhet (hittas på baksidan under batteriluckan på din Dräger Alkotest 3000, och på baksidan av Alcoscan AL9000 och AL7000.

Leta reda på aktuellt kalibreringsdatum på din Dräger Alcotest 3000 (hittas i displayen när enheten slås på). Skriv in dagens dato (åååå-mm-dd) om du har Alcoscan AL9000 eller AL7000.

Skriv in dina personuppgifter och konfirmera (SAVE). Var noga med att ange en korrekt e-postadress, annars kan vi inte kontakta dig.

Som bevis på vår uppskattning kommer du automatiskt vara med i varje månads prisdragning.
 
New
Sort ascendingSID
Sort descending
No records found
New


Content is loading. Please wait a moment... Close
Click on the grey area to close the popup.